Gozd - Kostrčani

Cena: 1.162.500,00 KN
09.02.2021
Ura:    
Odkleni informacijo
Vrsta dražbe:
Elektronska javna dražba
Vrsta:
Regija:
Višina varščine:
155.000,00 KN
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info  
Odkleni
Sodišče:   
Odkleni informacijo


Način prodaje: Elektronička javna dražba

Ugotovljena vrednost: 1.550.000,00 kn

Oznaka javne dražbe: Prva

Datum odločitve o prodaji: 02.10.2020

Začetek elektronske dražbe: 17.11.2020 15:00:00

Začetek draženja elektronske dražbe: 27.01.2021 00:00:00

Konec elektronske javne dražbe: 09.02.2021 23:59:59

Najnižja zakonska cena, pod katero predmet prodaje ni mogoče prodati: 1.162.500,00 kn

Stopnja višanja cene: 10.000,00 kn

Trenutna izklicna cena: 1.162.500,00 kn
*Prikazane informacije so zgolj informativne in niso zavezujoče. Končno odločitev o prodajni ceni in kupcu sprejme pristojni organ.

Rok za plačilo kupnine: 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Solastništvo: Ne

Opomba: Nema naznaka prava koja ne prestaju prodajom. Nema naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup.
Nekretnine se prodaju kao cjelina.

Opis:
Predmet prodaje upisan je u zk.ul. 6 (k.č. 8/1, pašnjak, k.č. 8/2, šuma, k.č, 8/3, pašnjak. k.č. 112, voćnjak, k.č. 14, vrt, k.č, 15/ZGR, zgrada, k.č. 171. pašnjak, k.č. 172, neplodno, k.č. 18/2, pašnjak, k.č. 20, oranica, k.č. 22, vrt, k.č, 23, vrt, k.č. 26, šuma, k.č. 31/1) pašnjak, k.č. 31/2, livada, k.č. 33, pašnjak, k.č. 35/1, Suma k.. 35/2, pašnjak, k.č. 40/1, oranica, k.č. 40/3, oranica, k.č. 48/1, pašnjak, k.č. 48/2, šuma, k.č. 49/2, pašnjak, k.č. 49/4, livada, k.č. 51/2, šuma, k.č. 851/3, pašnjak, k.č. 54, šuma, ka 57/1, pašnjak, k.č. 57/2, pašnjak, k.č. 57/3, pašnjak, k& 67/1, oranica, k.č. 67/2, šuma, k.č. 69, pašnjak, k.č. 70 vinograd, k.č. 77, šuma, k.č. 81, oranica, k.č. 82, oranica k.č. 84/3, šuma, k.č. 90, pašnjak, k.č. 285, oranica), zk.ul. 7 (k.č. 44, oranica, k.č. 47, oranica, i k.č. 85, oranica), zk.ul. 700 (k.č. 3/5, oranica), zk. ul. 701 (k.č. 10/1, oranica, k.č. 10/2, pašnjak, k.č. 24. pašnjak, k.č. 27/1, šuma, k.č. 84/1, pašnjak, k.č. 84 oranica, k.č. 306, pašnjak, k.č. 2139, pašnjak, k.č. 2140 šuma, k.č. 2161, šuma, 2289/1, pašnjak, k.č. 2300, pašnjak, kč. 2306, pašnjak, k.č. 2307, pašnjak). Korisna površina stambene kuće na kč. 15/ZGR iznosi 73,60 m2, dok ukupna površina te čestice iznosi 416 m2. Površina zemljišta unutar građevinskog područja iznosi 5.058,00 m2 (k.č. 8/1, pašnjak, k.č. 8/2, šuma, k.č. 8/3, pašnjak, k.č. 11/2, voćnjak, k.č. 14, vrt, k.č. 17/1, pašnjak, k.č. 17/2, neplodno, k.č. 22, vrt, k.č. 23, vrt i k.č. 3/5). Površina zemljišta izvan građevinskog područja iznosi 85.199,00 m2 (sve preostale nekretnine). U naravi nekretnine predstavljaju neuređeno zemljište, obraslo i zaraslo samoniklom vegetacijom. Na k.č. 15/ZGR nalazi se stambena kuća. Na početku k.č. 17/1 nalazi se prolaz kojim se dolazi na kč.br. 15/ZGR, iako joj se može pristupiti i direktno s ceste. Nalaze se u Kostrčanima, Općina Kršan, u unutarnjem dijelu Istre, prema istočnoj strani poluotoka u k.o. Brdo. Sve čestice su vlasništvo dužnika u cjelini.

Nepremičnine

Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 54
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 84/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 10/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 700
Katasterska parcela 3/5
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 7
Katasterska parcela 85
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 7
Katasterska parcela 47
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 7
Katasterska parcela 44
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 285
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 82
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 81
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 67/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 40/3
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 40/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Vrt
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 14
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Vrt
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 23
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Vrt
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 22
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Sadovnjak
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 11/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 8/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2161
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2140
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 57/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 84/3
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 77
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 67/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 57/3
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 57/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 48/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 35/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 26
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Neplodno zemljišče
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 17/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Vinograd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 70
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Travnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 31/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Travnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 49/4
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 8/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 17/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2307
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2306
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2300
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2289/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 2139
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 306
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 84/1
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 24/4
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 701
Katasterska parcela 10/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 700
Katasterska parcela 3/6
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 90
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 69
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Gozd
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 51/2
Regija Istarska
Občina Kršan
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6
Katasterska parcela 57/2
Regija Istarska
Občina Kršan
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Sorodne dražbe
25.120,00 KN
26.01.2021
153.835,00 KN
02.02.2021
40.000,00 KN
02.02.2021
31.675,20 KN
08.02.2021
Arhiv novic >
Novice
23.11.2017
Koliko spletnih strani morate obiskati, da bi našli vse informacije, katere iščete v zvezi z nepremičninami in dražbami? Zamudno, kajne?
23.11.2017
Vsak od nas se zaveda dejstva, kako pomembno je imeti lastno streho nad glavo. Zavedamo pa se tudi, da to ni vedno tako enostavno in, da so cene nepremičnin dokaj visoke, zaradi česar iščemo alternative in ugodnejše rešitve. Vsekakor je dandanes ena od najboljših možnosti nakup nepremičnine na dražbi.
23.11.2017
Predstavljamo vam nekaj ključnih informacij in opišemo običajni potek javne dražbe.
14.09.2017
Na strani nepremičnine365.com ažurno spremljamo vse aktualne ali preklicane dražbe. 
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!
Vrsta Njiva
Katasterska občina Brdo
Površina
Kraj (naselje) Kostrčani