Gozd - naselje Ukotići

Cena: 331.500,00 KN
18.05.2021
Ura:    
Odkleni informacijo
Vrsta dražbe:
Elektronska javna dražba
Vrsta:
Regija:
Višina varščine:
67.000,00 KN
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info  
Odkleni
Sodišče:   
Odkleni informacijo


Način prodaje: Elektronička javna dražba

Ugotovljena vrednost: 663.000,00 kn

Oznaka javne dražbe: Druga

Datum odločitve o prodaji: 09.10.2020

Začetek elektronske dražbe: 24.02.2021 15:00:00

Začetek draženja elektronske dražbe: 05.05.2021 00:00:00

Konec elektronske javne dražbe: 18.05.2021 23:59:59

Najnižja zakonska cena, pod katero predmet prodaje ni mogoče prodati: 331.500,00 kn

Stopnja višanja cene: 2.000,00 kn

Trenutna izklicna cena: 331.500,00 kn
*Prikazane informacije so zgolj informativne in niso zavezujoče. Končno odločitev o prodajni ceni in kupcu sprejme pristojni organ.

Rok za plačilo kupnine: 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Solastništvo: Ne

Opomba: Nema naznaka prava koja ne prestaju prodajom. Nema naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup.
Nekretnine se prodaju kao cjelina.

Opis:
Predmet prodaje upisan je u zk.ul. 591 (kč.br. 129/7 ZGR., kč.br. 581/101, kč.br. 585/2, kč.br. 663/5, kč.br. 674/69, kč.br. 681/1, kč.br. 681/2, kč.br. 717/9, kč.br. 717/10, kč.br. 717/14, kč.br. 717/15, kč.br. 725/1, kč.br. 725/2, kč.br. 725/14, kč.br. 757/1, kč.br. 788/17 i kč.br. 788/32, vlasništvo dužnika u cjelini), zk.ul. 242 (kč.br. 640/1, kč.br. 640/2, kč.br. 640/3, kč.br. 671, kč.br. 674/1, kč.br. 674/2, kč.br. 674/3, kč.br. 674/49 i kč.br. 674/52, vlasništvo dužnika u 5320/8640 dijela), zk.ul. 369 (kč.br. 465 i kč.br. 508/1, vlasništvo dužnika u 1/3 dijela), zk.ul. 107 (kč.br. 537/2, vlasništvo dužnika u 6/72 dijela), zk.ul. 200 (kč.br. 364/2, vlasništvo dužnika u 2/6 dijela) i zk.ul. 245 (kč.br. 129/10 ZGR., vlasništvo dužnika u 48/648 dijela). Ukupna površina iznosi 37.279,97 m2 od čega je 197,07 m2 unutar građevinskog područja, a 37.082,90 m2 izvan građevinskog područja. Sve čestice osim dviju zgradnih u naravi predstavljaju neuređena zemljišta obrasla samoniklom vegetacijom. U neizgrađenom dijelu područja su na kojem se izmjenjuju površine prekrivene šumom ili obrađena poljoprivredna tla. Do nekih postoji prilaz, a većini čestica se prilazi putem drugih parcela. Ukupna površina nekretnina koje su predmet, tj. nekretnina i suvlasničkih udjela dužnika iznosi 37.279,97 m2. Kč.br. ZGR. 129/10 i ZGR. 129/7 nalaze se unutar građevinskog područja (izgrađeni dio građevinskog područja naselja) i na njih otpada površina od 197,07 m2. Sve ostale nekretnine nalaze se izvan građevinskog područja i na njih otpada površina od 37.082,90 m2. Nalaze se u naselju Ukotići, u središnjem dijelu Istre, kraj jezera Butoniga u k.o. Kašćerga.

Nepremičnine

Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 717/10
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 674/69
Regija
Občina
Vrsta Hiša
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 129/7 ZGR.
Regija
Občina
Vrsta Hiša
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 245
Katasterska parcela 129/10 ZGR.
Regija
Občina
Vrsta Vinograd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 757/1
Regija
Občina
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 725/1
Regija
Občina
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 674/3
Regija
Občina
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 640/3
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 585/2
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 200
Katasterska parcela 364/2
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 369
Katasterska parcela 508/1
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 369
Katasterska parcela 465
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 671
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 640/2
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 640/1
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 725/14
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 725/2
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 717/15
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 717/9
Regija
Občina
Vrsta Njiva
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 663/5
Regija
Občina
Vrsta Vrt
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 681/1
Regija
Občina
Vrsta Vrt
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 681/2
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 581/201
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 107
Katasterska parcela 537/2
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 674/52
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 674/49
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 674/2
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Da
Zemlj. knjiga 242
Katasterska parcela 674/1
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 788/32
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 788/17
Regija
Občina
Vrsta Gozd
Katasterska občina Kašćerga
Površina
Kraj (naselje)
Lokacija naselje Ukotići
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 591
Katasterska parcela 717/14
Regija
Občina
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Sorodne dražbe
3.280,00 KN
03.05.2021
1,00 KN
20.04.2021
26.500,00 KN
16.03.2021
11.808,60 KN
28.04.2021
Arhiv novic >
Novice
23.11.2017
Koliko spletnih strani morate obiskati, da bi našli vse informacije, katere iščete v zvezi z nepremičninami in dražbami? Zamudno, kajne?
23.11.2017
Vsak od nas se zaveda dejstva, kako pomembno je imeti lastno streho nad glavo. Zavedamo pa se tudi, da to ni vedno tako enostavno in, da so cene nepremičnin dokaj visoke, zaradi česar iščemo alternative in ugodnejše rešitve. Vsekakor je dandanes ena od najboljših možnosti nakup nepremičnine na dražbi.
23.11.2017
Predstavljamo vam nekaj ključnih informacij in opišemo običajni potek javne dražbe.
14.09.2017
Na strani nepremičnine365.com ažurno spremljamo vse aktualne ali preklicane dražbe. 
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!