Njiva - Đurđevac

Cena: 8.306.175,93 KN
29.10.2019
Ura:    
Odkleni informacijo
Vrsta dražbe:
Elektronska javna dražba
Vrsta:
Višina varščine:
300.000,00 KN
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info  
Odkleni
Sodišče:   
Odkleni informacijo


Način prodaje: Elektronička javna dražba

Ugotovljena vrednost: 11.074.901,24 kn

Oznaka javne dražbe: Prva

Datum odločitve o prodaji: 29.07.2019

Začetek elektronske dražbe: 07.08.2019 15:00:00

Začetek draženja elektronske dražbe: 16.10.2019 00:00:00

Konec elektronske javne dražbe: 29.10.2019 23:59:59

Najnižja zakonska cena, pod katero predmet prodaje ni mogoče prodati: 8.306.175,93 kn

Stopnja višanja cene: 20.000,00 kn

Trenutna izklicna cena: 8.306.175,93 kn
*Prikazane informacije so zgolj informativne in niso zavezujoče. Končno odločitev o prodajni ceni in kupcu sprejme pristojni organ.

Rok za plačilo kupnine: U roku 45 dana od dana objave rješenja o dosudi na

Solastništvo: Ne

Opomba: Nekretnina je slobodna od osoba. Nekretnina i pokretnine prodaju se kao cjelina.
Opis pokretnina koje se prodaju skupa s nekretninama u dokumentu objavljenom u Očevidniku.

Opis:
Prodaje se proizvodni kompleks mljekare te pripadajuća zemljišta, te pokretnine. Nekretnine upisane u zk.ul. 10452, k.o. Đurđevac, i to: čestica br. 3547/2/B - oranica u Sečici od 54 čhv, čestica br. 3547/2/C - oranica u Sečici od 70 čhv, čestica br. 3547/6 - oranica u Sečici od 26 čhv, čestica br. 3548 - oranica u Sečici od 171 čhv, čestica br. 3549/1/A - Kolodvorska od 2490 m2, čestica br. 3549/1/B - oranica u Sečici od 351 čhv, čestica br. 3549/2 - Kolodvorska od 3414 m2, čestica br. 3550/2 - oranica u Čepelovačkoj stazi od 840 čhv, čestica br. 3550/4 - cesta u Čepelovačkoj stazi od 269 čhv, čestica br. 3550/6 - livada u Sečici od 340 čhv, čestica br. 3551/1 - oranica i livada u Sečici od 290 čhv, čestica br. 3551/2 - oranica u Sečici od 722 čhv, čestica br. 3551/4 - oranica kod Kolodvorske ulice od 902 čhv. Nekretnine upisane u zk.ul. 6282, k.o. Đurđevac, i to: čestica br. 3526/1 - u Kolodvorskoj ulici (garaža i spremište u Kolodvorskoj ulici od 137 čhv, parkiralište u Kolodvorskoj ulici od 281 čhv i dvor u Kolodvorskoj ulici od 571 čhv) ukupno od 989 čhv, čestica br. 3527/2 - u Kolodvorskoj ulici (skladište, kancelarije i sanitarni čvor u Kolodvorskoj ulici od 61 čhv, nadstrešnica u Kolodvorskoj ulici od 25 čhv, parkiralište u Kolodvorskoj ulici od 209 čhv, dvor u Kolodvorskoj ulici od 565 čhv) ukupno od 860 čhv. Nekretnina upisana u zk.ul. 6255, k.o. Đurđevac, i to: čestica br. 3550/8 - Kolodvorska ulica od 6708 m2 (industrijska zgrada k.b.21 i 21/a - mljekara od 2434 m2, dvorište od 4274 m2), čestica br. 3550/10 - Kolodvorska ulica od 295 m2 (poslovna zgrada - ispitni laboratorij od 295 m2). Skupa s nekretninama prodaju se pokretnine (detalji se nalaze u dokumentu koji je objavljen u Očevidniku).

Nepremičnine

Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 54,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3547/2/B
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3551/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 902,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3551/4
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 722,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3551/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 840,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3550/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 3.414,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3549/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 351,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3549/1/B
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 2.490,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3549/1/A
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 171,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3548
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 26,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3547/6
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Njiva
Katasterska občina Đurđevac
Površina 70,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3547/2/C
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Poslovna stavba
Katasterska občina Đurđevac
Površina 295,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6255
Katasterska parcela 3550/10
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Industrijski objekt
Katasterska občina Đurđevac
Površina 2.434,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6255
Katasterska parcela 3550/8
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Garaža
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3526/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Nadstrešnica
Katasterska občina Đurđevac
Površina 25,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Trgovina
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3526/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Dvorišče
Katasterska občina Đurđevac
Površina 4.273,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6255
Katasterska parcela 3550/8
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Parkirišče
Katasterska občina Đurđevac
Površina 281,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3526/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Parkirišče
Katasterska občina Đurđevac
Površina 209,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Travnik
Katasterska občina Đurđevac
Površina 340,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3550/6
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Travnik
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3551/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Pašnik
Katasterska občina Đurđevac
Površina 289,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3527/5
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Skladišče
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Drugo - nerazvrščeno
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Drugo - nerazvrščeno
Katasterska občina Đurđevac
Površina 269,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 10452
Katasterska parcela 3550/4
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Drugo - nerazvrščeno
Katasterska občina Đurđevac
Površina
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Dvor
Katasterska občina Đurđevac
Površina 571,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3526/1
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Dvor
Katasterska občina Đurđevac
Površina 565,00 m2
Kraj (naselje) Đurđevac
Lokacija Kolodvorska 21 a
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga 6282
Katasterska parcela 3527/2
Regija Koprivničko-križevačka
Občina Đurđevac
Vrsta Ostalo
Katasterska občina
Površina 442
Kraj (naselje)
Lokacija
Solastništvo Ne
Zemlj. knjiga
Katasterska parcela
Regija
Občina
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Sorodne dražbe
2.001,87 KN
03.12.2019
23.600,00 KN
26.11.2019
6.400,00 KN
02.12.2019
Arhiv novic >
Novice
23.11.2017
Koliko spletnih strani morate obiskati, da bi našli vse informacije, katere iščete v zvezi z nepremičninami in dražbami? Zamudno, kajne?
23.11.2017
Vsak od nas se zaveda dejstva, kako pomembno je imeti lastno streho nad glavo. Zavedamo pa se tudi, da to ni vedno tako enostavno in, da so cene nepremičnin dokaj visoke, zaradi česar iščemo alternative in ugodnejše rešitve. Vsekakor je dandanes ena od najboljših možnosti nakup nepremičnine na dražbi.
23.11.2017
Predstavljamo vam nekaj ključnih informacij in opišemo običajni potek javne dražbe.
14.09.2017
Na strani nepremičnine365.com ažurno spremljamo vse aktualne ali preklicane dražbe. 
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!